Как се прави верификация в Бет365?

Как се прави верификация в Бет365?

Нужно е да прибавите в системата копиран документ за самоличност. Копието трябва да е цветно и двустранно, както и да се вижда добре.

Leave a Comment